Wprowadź swoje dane

Informacje o prywatności

Na podstawie art. 13 włoskiego dekretu ustawodawczego 196/2003 (Ustawa o ochronie danych osobowych), niniejszym informuje się, że Państwa dane osobowe, które zostały przez Państwa dobrowolnie dostarczone, będą przetwarzane przez firmę SAME DEUTZ-FAHR Italia s.p.a.,głównie komputerowo, aby umożliwić Państwu kontaktowanie się z naszą firmą i otrzymywanie informacji na temat działalności firmy zgodnie z Państwa życzeniem.

Osiągnięcie tych celów może odbywać się również za pomocą transmisji i przekazywania danych stronom trzecim – w tym znaczeniu, że strony te są uprawnione do powiązanego przetwarzania tych danych, będąc odpowiedzialnymi za prowadzenie lub zapewnienie ściśle odpowiednich określonych usług – takim jak spółki Grupy, firmy outsourcingowe lub firmy trzecie. Państwa dane nie będą rozpowszechniane.

Ponadto przypominamy, że w celu dochodzenia swoich praw na mocy artykułu 7 włoskiego dekretu ustawodawczego 196/2003, mogą Państwo skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony prywatności w osobie kierownika działu kadr, pisząc na adres SAME DEUTZ-FAHR Italia s.p.a., Viale F. Cassani, 15 - 24047 Treviglio (BG), Italy.
Odśwież