Voer uw gegevens in

Privacy informatie

We informeren u dat, op grond van artikel 13 van de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), de door u geheel vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens door Gegevenscontroller SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. uitsluitend verwerkt zullen worden n.a.v. uw verzoek tot inschrijving op onze automatische nieuwsbrief met informatie omtrent onze producten, de laatste nieuwtjes, en overig reclame- en/of promotiemateriaal. We herinneren u eraan dat u te allen tijde uw toestemming tot inschrijving kunt herroepen door te klikken op de betreffende link die zich in elke nieuwsbrief bevindt. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is vrijwillig; wanneer u uw gegevens niet verstrekt, kunnen wij echter niet aan uw verzoek voldoen. We delen u mede dat wanneer u besluit om uw gegevens te verstrekken, ze worden verwerkt door hiertoe bevoegd personeel van de Gegevenscontroller en uitsluitend bewaard zullen worden gedurende de periode die strikt noodzakelijk is om aan het vermelde doel te voldoen (behalve overige wettelijke verplichtingen). Uw gegevens worden in geen geval verspreid, maar ze kunnen worden verstrekt aan derden die namens de Gegevenscontroller specifieke diensten verlenen, bedoeld om de vernoemde doelstellingen te bereiken. We herinneren u er bovendien aan dat u, op grond van artikel 15 en volgende van de GDPR, recht heeft op bevestiging van het wel/niet bestaan van uw gegevens, van de vermelding van oorsprong ervan en de doelstelling en manier van verwerking, van updates, rectificaties en integratie van de gegevens, evenals van het wissen van onrechtmatig verwerkte gegevens of om een van de in artikel 17 van de GDPR gespecificeerde redenen. Om dergelijke recht uit te oefenen kunt u schriftelijk contact opnemen met de Gegevenscontroller, SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., met maatschappelijke zetel in Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) – Italië of mailen naar privacy@sdfgroup.com