SDF Smart Farming Solutions

SDF Smart Farming Solutions
 

iMonitor 3 HET CENTRALE BESTURINGSELEMENT.

SDF Data Management
“Beheer uw agronomische gegevens.”
Een offerte aanvragen

Kenmerken

Het centrale besturingselement.

De iMonitor3 is het kernelement van onze machines voor het uitvoeren van meerdere belangrijke functies. Wij hebben het volledige scala aan SDF Data Management -technologie en -toepassingen op één terminal samengebracht waarop u uw agronomische gegevens kunt bewerken en beheren.

 

GEGEVENSBEHEER

Wij weten dat het van fundamenteel belang is dat u altijd een goed overzicht heeft over alle werkprocessen. Omdat het bijhouden van documentatie steeds belangrijker wordt, helpt de iMonitor3 u uw gegevens te ordenen volgens een zeer duidelijke en eenvoudige structuur. Dit zorgt ervoor dat het beheer van de akkers (inclusief de begrenzingen), richtlijnen en alle werkzaamheden op gecoördineerde wijze plaatsvindt. Dankzij onze oplossingen is het bijhouden van relevante documentatie niet langer een zware klus, maar een kans om, ook financieel, werkprocessen te verbeteren.

 

GESTANDAARDISEERDE GEGEVENSFORMATEN

Of u nu een landbouwer, loonbedrijf of een andere gebruiker bent, het werken met standaard bestandsformaten is van groot belang. Het is een enorm voordeel: het maakt de gegevensuitwisseling tussen verschillende eindpunten heel eenvoudig. De voordelen zijn:

 • U importeert en exporteert gegevens voor uw geleidingssysteem
 • U beheert uw werkzaamheden om overzicht over en inzicht te hebben in de gegevens van de werkprocessen
 • U kunt uw documentatie aanvullen en naar elk eindpunt verzenden
 • U kunt uw gegevens delen met andere landbouwers of loonbedrijven

De iMonitor3 werkt strikt alleen met open en gestandaardiseerde bestandsformaten die de hoogste betrouwbaarheid verzekeren:

 • vorm: met dit gegevensformaat kunt u akkergrens- en applicatiekaarten importeren en exporteren
 • ISO-XML: de iMonitor biedt ISOBUS TC-BAS-functionaliteit dat een ISO-XML-gegevensformaat van de documentatie verzekert. Dit omvat alle totaalwaarden die relevant zijn voor de uitgevoerde activiteit. Het verkregen voordeel is compatibiliteit voor de uitwisseling van gegevens, bv. tussen een landbouwbedrijfbeheersysteem via de iMonitor of met andere fabrikanten en leveranciers. Taken kunnen makkelijk worden geïmporteerd naar de task controller van de iMonitor3 en/of de voltooide documentatie kan achteraf worden geëxporteerd. Dankzij het standaard uitwisselingsformaat kunt u als klant zelf bepalen welk softwareproduct het beste bij uw bedrijf past. In combinatie met een bijbehorende softwaretoepassing kunt u gegevens delen met anderen:
  • Stamgegevens landbouwbedrijf
  • Jobs (taakgegevens)
  • Akkergrenzen
  • Richtlijnen
  • Applicatiekaarten

Opmerking: sommige van deze gegevens vereisen een GNSS-positie, bv. geleverd door één van onze GNSS-ontvangers.