Technologieën

Technologieën
 

SDF Data Management en Agrirouter

SDF Data Management
"Het biedt op maat gegevensbeheeroplossingen voor landbouwers en loonbedrijven."
Een offerte aanvragen

Kenmerken

Biedt op maat gegevensbeheeroplossingen.

SDF biedt op maat gegevensbeheeroplossingen voor landbouwers en loonbedrijven. SDF werkt enkel met standaard bestandsformaten zoals ISO-XML Een groot voordeel voor landbouwers en loonbedrijven, want hierdoor isde gegevensuitwisseling van bv. stamgegevens, werktaken, applicatiekaarten, volglijnen en veldgrenzen aanzienlijk eenvoudig. SDF werkt strikt alleen met open en gestandaardiseerde bestandsformaten die een veilige gegevensuitwisseling verzekeren. Het ISO-XML-formaat garandeert compatibiliteit met andere fabrikanten die ook met deze standaard werken. Dit verzekert de overdracht tussen machine en kantoor (bv. veldrecordbestanden) en tussen onderlinge machines.

(In het kader van de SDF Data Management aanbieding bevestigt SDF zijn betrokkenheid bij Agrirouter)

Agrirouter

Agrirouter - een gezamenlijke ontwikkeling van SDF en vele gerenommeerde werktuigfabrikanten - is een universeel gegevensuitwisselingsplatform waarmee landbouwers en loonbedrijven gegevens kunnen uitwisselen tussen machines en agrarische softwaretoepassingen van een breed scala van fabrikanten.

Agrirouter draagt gegevens over, maar slaat ze nooit op. Agrirouter vereenvoudigt de gegevensuitwisseling en dus de werkprocessen, vermindert het kantoorwerk en verbetert de economische efficiëntie. Als neutrale instantie lost het nieuwe gegevensuitwisselingsplatform een kernprobleem van de digitalisatie in de landbouw op: Het stelt landbouwers en loonbedrijven in staat om gegevens uit te wisselen tussen machinetoepassingen en agrarische softwaretoepassingen van verschillende fabrikanten. Elke gebruiker kan zijn eigen gratis persoonlijke Agrirouter-account aanmaken en zelf configureren. De paden waarover de gegevens worden getransporteerd, worden alleen door de gebruiker in het instellingencentrum gedefinieerd.

Met het Agrirouter-account kunnen alle SDF-machines worden verbonden met alle applicaties en machines van Agrirouter-partners.

 

SDF Data Management logo

Multimedia