Technologia i sterowanie

Technologia i sterowanie
 

SDF Data Management i Agrirouter

SDF Data Management
„Oferuje spersonalizowane rozwiązania w zakresie zarządzania danymi dla rolników”.
Zapytaj o ofertę

Informacje ogólne

Rozwiązania w zakresie zarządzania danymi dostosowane.

SDF zapewniają rozwiązania w zakresie zarządzania danymi dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów - rolników i usługodawców. System bazuje na  standardowych formatach plików. Kolejną korzyścią jest znacznie łatwiejsza wymiana danych, np. danych stałych, zadań, map aplikacji, torów jazdy i granic pól pomiędzy różnymi maszynami. SDF, dla zapewnienia bezpieczeństwa wymiany danych, działają wyłącznie z plikami w otwartych i znormalizowanych formatach. Stosowanie formatu ISO-XML zapewnia kompatybilność z innymi producentami, którzy również używają tego standardu. Zapewnia to wymianę danych zarówno pomiędzy maszyną a biurem (np. plików mapowania pola), jak i między samymi maszynami.

(W ramach SDF Data Management, SDF potwierdza swoje zaangażowanie w pracę nad platformą Agrirouter)

Agrirouter

Agrirouter – platforma rozwijana wspólnie przez SDF i wielu uznanych producentów maszyn rolniczych – to uniwersalna platforma wymiany danych, umożliwiająca rolnikom i usługodawcom wymianę danych między maszynami, a oprogramowaniem rolniczym szerokiej gamy producentów.

Portal Agrirouter służy do przekazywania danych, ale ich nie gromadzi. Portal ułatwia wymianę danych, a tym samym usprawnia proces pracy, skraca czas pracy biurowej i zwiększa wydajność. Nowa platforma wymiany danych odpowiada na zasadniczy problem cyfryzacji rolnictwa: umożliwia rolnikom i usługodawcom wymianę danych pomiędzy oprogramowaniem maszyn różnych producentów. Każdy użytkownik może utworzyć swoje własne, darmowe, osobiste konto Agrirouter i indywidualnie je skonfigurować. Ścieżki, jakimi przekazywane są dane, określa wyłącznie użytkownik.

Konto na portalu Agrirouter pozwala połączyć wszystkie maszyny SDF ze wszystkimi aplikacjami i maszynami partnerów portalu Agrirouter.

 

SDF Data Management logo

Multimedia