Wprowadź swoje dane

Informacje o prywatności

Zgodnie z artykułem 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, iż dobrowolnie przekazane nam przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A., która jest administratorem danych, wyłącznie w celu realizacji Państwa prośby o dołączenie do usługi automatycznego newslettera z informacjami na temat naszych produktów, nowości i innych materiałów reklamowych i/lub promocyjnych. Przypominamy, iż w każdym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę dołączenia do usługi newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link zamieszczony w każdej wiadomości. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody uniemożliwi nam jednak realizację Państwa polecenia. W przypadku, gdy zdecydują Państwo przekazać nam swoje dane, informujemy, iż będą one przetwarzane przez osoby posiadające upoważnienie administratora danych osobowych. Dane będą przechowywane wyłącznie przez czas konieczny do zrealizowania deklarowanego celu (o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej). W żadnym wypadku Państwa dane nie będą rozpowszechniane, jednak informujemy, że mogą one zostać przekazane osobom trzecim, które wykonują, na rzecz administratora, szczególne usługi mające na celu prawidłową realizację wymienionych celów. Pragniemy także przypomnieć, że zgodnie z art. 15 i kolejnymi Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia występowania bądź braku Państwa danych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji na temat źródła i celu oraz sposobu przetwarzania danych, prawo do ich aktualizacji, sprostowania i uzupełnienia, a także do usunięcia danych przetwarzanych niezgodnie z prawem bądź w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności wymienionej w art. 17 Rozporządzenia RODO. W celu skorzystania z przysługujących uprawnień mogą Państwo zwrócić się do administratora danych, kontaktując się z SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. z siedzibą przy Viale Francesco Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) – Włochy bądź wysyłając wiadomość e-mail na adres: privacy@sdfgroup.com